LogoInfo

Słownik ::

Adware ::

Rodzaj licencji oprogramowania rozpowszechniany za darmo. Warunkiem korzystania z tego programu jest jednak obowiązek oglądania reklam, gdyż program wyświetla banery reklamowe. Rozpowszechnianie programu jest możliwe za zgodą autora. Istnieje możliwość pozbycia się reklam po wykupieniu licencji.


 

ATM (Asynchronous Transfer Mode) ::

Technologia szerokopasmowej transmisji danych cyfrowych, głosu, sygnału wizyjnego i danych z sieci LAN i WAN. Komunikacja odbywa się poprzez tworzenie połączeń między odbiorcą, a nadawcą na podstawie informacji zawartej w przesyłanych komórkach informacyjnych (ang. cell) o jednakowych rozmiarach. W ten sposób jest zestawione logiczne połączenie, tzw. wirtualna ścieżka VPC (Virtual Path Connection). Istnienie ścieżek wirtualnych upraszcza zarządzanie siecią oraz pozwala na stosowanie usług w rodzaju poziomu jakości usługi QoS. Sieci ATM oferują obecnie kilka klas szybkości: 25 Mb/s (w zaniku), 100 Mb/s, 155 Mb/s, 622 Mb/s, 2,5 Gb/s, 10 Gb/s.